FAQ

Alles weten over Easy Syndic, syndicus van kleine gebouwen in België
Wie volgt de correcte uitvoering van de besluiten die werden genomen door de AV?

In de strikte zin van de Wet zal de (beroeps-)syndicus, instaan om :

  • Het verslag op te maken van de Algemene Vergadering met inbegrip van de beslissingen die er werden genomen. (art. 577-6, §§ 10 et 11) ;
  • De beslissingen op te nemen in het register van de VME binnen de dertig dagen volgend op de Algemene Vergadering en deze te verspreiden naar de mede-eigenaars en naar de andere syndici (art. 577-6, § 12) ; de beslissingen die werden genomen door AV uit te voeren en te laten uitvoeren. (art 577-8, 3°).
Welke taak heeft de syndicus ?

De taken van de syndicus worden vermeld in art 577 BW. De belangrijkste opdrachten zijn het (laten) uitvoeren van de beslissingen die door de AV werden genomen, het beheer van de gelden van de VME en de VME  in rechte en in de dagelijkse daden van beheer te vertegenwoordigen. Niet minder belangrijk bestaat de taak van de syndicus erin om te luisteren naar de mede-eigenaars, en dringende beslissingen te nemen indien nodig. Hij dient in elk geval neutraal te blijven in zijn opdracht en nooit partij te kiezen voor de één of de andere mede-eigenaar.

WAT NU ?

Van Syndicus veranderen!

Bent u de hoge beheerskosten van uw syndicus beu ? Vindt u ook dat uw syndicus u niet de juiste tarieven aanrekent voor uw kleine mede-eigendom ?  U wenst de overstap te maken maar weet niet hoe dit aan te pakken ?

Contacteer ons nu en we zullen u stap voor stap begeleiden bij deze overgang.

Hoe gaat u te werk ?

Een professionele syndicus benoemen!

Bij heel veel kleine residenties is men snel geneigd om een mede-eigenaar te vragen de rol van syndicus op zich te nemen aangezien de diensten van een professionele syndicus vaak te zwaar zouden doorwegen op de jaarlijkse lasten van de mede-eigendom. Maar de verantwoordelijkheden van hun taak mogen echter niet onderschat worden, zelfs indien die taak op vrijwillige basis uitgevoerd wordt. Door de gerichte prijszetting van EasySyndic wordt het nu wel mogelijk een beroep te doen op een betaalbare professionele dienstverlening.

Hoe gaat u te werk ?
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search